Loco Pack รับออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ แพคเกจจิ้ง กล่องลัง พิมพ์สีสวย พิมพ์ตามไซส์

ทั้งหมด
TAG และปลอก
กล่องกระดาษแข็ง
กล่องลัง
สติกเกอร์
ขวด

ขั้นตอนการทำงาน

เลือกสินค้า

เลือกสินค้า

ระบุรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ

ส่งแบบเพื่อผลิต

ส่งแบบเพื่อผลิต

หากยังไม่มีไฟล์ สามารถให้เราออกแบบให้ได้

ชำระค่าสินค้าทั้งหมด

ชำระค่าสินค้าทั้งหมด

ผ่านบัตรเครดิต หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร

ยืนยันแบบ

ยืนยันแบบ

ตรวจขนาดและข้อความเพื่อเตรียมการผลิต

จัดส่ง

จัดส่ง

หลังจากผลิตเสร็จเรียบร้อย เรามีบริการจัดส่งให้ถึงที่หมาย

เลือกสินค้า

เลือกสินค้า

ระบุรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ

ส่งแบบเพื่อผลิต

ส่งแบบเพื่อผลิต

หากยังไม่มีไฟล์ สามารถให้เราออกแบบให้ได้

ชำระค่าสินค้าทั้งหมด

ชำระค่าสินค้าทั้งหมด

ผ่านบัตรเครดิต หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร

ยืนยันแบบ

ยืนยันแบบ

ตรวจขนาดและข้อความเพื่อเตรียมการผลิต

จัดส่ง

จัดส่ง

หลังจากผลิตเสร็จเรียบร้อย เรามีบริการจัดส่งให้ถึงที่หมาย