หน้าแรก บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด ขวด PETG ทรงกระบอก สีใส 250ml ฝา Flip Top

ขวด PETG ทรงกระบอก สีใส 250ml ฝา Flip Top

รหัสสินค้า: LCCM00400064
ราคาต่ำสุด: ฿ 12.51
58.2 x 58.2 x 142 mm 0 in stock
ราคา
ต่ำกว่า 999
15.48 บาท/ชิ้น
1,000 - 2,999
14.48 บาท/ชิ้น
3,000 - 4,999
13.5 บาท/ชิ้น
มากกว่า 5,000
12.51 บาท/ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง
ประมาณ 3 วัน
ปริมาตร
สี
รหัสไปรษณีย์ที่จัดส่ง
จำนวนที่ต้องการ

ราคาต่อชิ้น
15.48 บาท
ค่าจัดส่ง
0.00 บาท
ราคารวม
0.00 บาท