หน้าแรก บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด กล่องฝาเสียบสำเร็จรูป ,กล่องฝาเสียบเดี่ยว สีน้ำตาล 3 ชั้น ชนิดบาง (24X35X6) ไม่พิมพ์ลาย

กล่องฝาเสียบสำเร็จรูป ,กล่องฝาเสียบเดี่ยว สีน้ำตาล 3 ชั้น ชนิดบาง (24X35X6) ไม่พิมพ์ลาย

รหัสสินค้า: LCPA05000015
ราคาต่ำสุด: ฿ 8.93
3000 in stock
ราคา
ต่ำกว่า 299
9.52 บาท/ชิ้น
300 - 499
9.28 บาท/ชิ้น
500 - 999
9.16 บาท/ชิ้น
มากกว่า 1,000
8.93 บาท/ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง
ประมาณ 3 วัน
สี
รหัสไปรษณีย์ที่จัดส่ง
จำนวนมัด (25 กล่อง/มัด)

จำนวนรวม
กล่อง
ราคาต่อชิ้น
9.52 บาท
ค่าจัดส่ง
0.00 บาท
ราคารวม
0.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

กล่องฝาเสียบสำเร็จรูป (24X35X6) ,รูปแบบกล่องฝาเสียบเดี่ยว สีน้ำตาล 3 ชั้น ชนิดบาง ลอน E ไม่พิมพ์ลาย สำหรับใส่สินค้า หรือใส่อาหารที่ไม่สัมผัสกับอาหารโดยตรง

สินค้าใกล้เคียง