หน้าแรก บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด กล่องใส่ไก่ทอด ,กล่องใส่อาหาร เปิดฝาบน สีน้ำตาล 3 ชั้น ชนิดบาง (13X20X9.5) ขนาด S ไม่พิมพ์ลาย

กล่องใส่ไก่ทอด ,กล่องใส่อาหาร เปิดฝาบน สีน้ำตาล 3 ชั้น ชนิดบาง (13X20X9.5) ขนาด S ไม่พิมพ์ลาย

รหัสสินค้า: LCPA05100016
ราคาต่ำสุด: ฿ 7.14
3000 in stock
ราคา
ต่ำกว่า 299
7.74 บาท/ชิ้น
300 - 499
7.49 บาท/ชิ้น
500 - 999
7.38 บาท/ชิ้น
มากกว่า 1,000
7.14 บาท/ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง
ประมาณ 3 วัน
สี
รหัสไปรษณีย์ที่จัดส่ง
จำนวนมัด (25 กล่อง/มัด)

จำนวนรวม
กล่อง
ราคาต่อชิ้น
7.74 บาท
ค่าจัดส่ง
0.00 บาท
ราคารวม
0.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

กล่องใส่ไก่ทอด ,กล่องใส่อาหาร ขนาด S (13X20X9.5) ,รูปแบบกล่องฝาเปิดบน สีน้ำตาล 3 ชั้น ชนิดบาง ลอน E ไม่พิมพ์ลาย สำหรับใส่ไก่ทอด หรืออาหาร ที่ไม่สัมผัสกับอาหารโดยตรง

สินค้าใกล้เคียง