หน้าแรก บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด กล่องเมล่อน 1 ลูก ,กล่องหูหิ้ว สีน้ำตาล 3 ชั้น (19X19X21) ไม่พิมพ์ลาย

กล่องเมล่อน 1 ลูก ,กล่องหูหิ้ว สีน้ำตาล 3 ชั้น (19X19X21) ไม่พิมพ์ลาย

รหัสสินค้า: LCPA05600021
ราคาต่ำสุด: ฿ 13.09
3000 in stock
ราคา
ต่ำกว่า 299
13.68 บาท/ชิ้น
300 - 499
13.44 บาท/ชิ้น
500 - 999
13.33 บาท/ชิ้น
มากกว่า 1,000
13.09 บาท/ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง
ประมาณ 3 วัน
สี
รหัสไปรษณีย์ที่จัดส่ง
จำนวนมัด (25 กล่อง/มัด)

จำนวนรวม
กล่อง
ราคาต่อชิ้น
13.68 บาท
ค่าจัดส่ง
0.00 บาท
ราคารวม
0.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

กล่องเมล่อน 1 ลูก (19X19X21) ,รูปแบบกล่องหูหิ้ว สีน้ำตาล 3 ชั้น ลอน B ไม่พิมพ์ลาย สำหรับใส่เมลอน 1 ลูก

สินค้าใกล้เคียง