วิธีวัดขนาดกล่องภายใน

11 June 2020
แบ่งปันข้อความนี้
facebook line
copylink
"

วิธีวัดขนาดกล่องภายใน

วิธีวัดขนาดกล่องภายใน
วิธีวัดขนาดกล่องภายในพร้อมที่วางสินค้า

ในแวป locopack.co เราสามารถระบุขนาดกล่องภายในเพื่อให้ระบบคำนวนราคาให้ได้ทันที แต่จะรู้ขนาดกล่องได้อย่างไร?วันนี้เราจึงทำเป็นคลิปสอนวิธีวัดขนาดกล่องง่ายๆมาแชร์กันครับ

อุปกรณ์
  1. กระดาษ
  2. ปากกา
  3. ไม้บรรทัดหรือสายวัด
วิธีการวัดขนาดกล่อง
  1. วางเรียงสินค้าลงบนกระดาษ โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างสินค้ามากกว่า 1 ซม.
  2. ใช้ปากกาวาดกรอบสำหรับที่วางสินค้าโดยให้เว้นระยะห่างระหว่างสินค้ากับขอบกล่องมากกว่า 1 ซม.
  3. วัดขนาดความกว้างและยาวของกรอบที่วางสินค้าในหน่วยซม.
  4. วัดขนาดความสูงของสินค้าที่วางเรียงบนกระดาษ โดยใช้ความสูงของชิ้นที่สูงที่สุด
  5. กรอกข้อมูล “ขนาดกล่องภายใน” บนเวป locopack.co โดยให้เลือก “ต้องการที่วางสินค้า”


แบ่งปันข้อความนี้
facebook line
copylink