ข้อจำกัดการพิมพ์ สติกเกอร์&กล่องกระดาษแข็ง, กล่องกระดาษลูกฟูก

ออกแบบออกแบบกล่อง
17 July 2021
แบ่งปันข้อความนี้
facebook
copylink
ข้อจำกัดการพิมพ์ สติกเกอร์&กล่องกระดาษแข็ง, กล่องกระดาษลูกฟูก
กระบวนการทำงาน
- ลูกค้ารับไฟล์ template และข้อจำกัดการพิมพ์ (ศึกษาคู่มือข้อจำกัดการพิมพ์ ก่อนเริ่มการออกแบบ)
- ลูกค้าส่ง ไฟล์งานกลับมาให้ LocoPack ตรวจสอบ (ระยะเวลาตรวจสอบ 1 วันทำการ)
- LocoPack ส่งไฟล์งานกลับให้ลูกค้ายืนยันแบบเพื่อการผลิต
กรณีลูกค้ายืนยันแบบเพื่อการผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อจำกัดการพิมพ์ อาจจะทำให้เกิดการพิมพ์/ผลิต ที่ไม่ชัดและเสียหายได้ หากลูกค้ายืนยันผลิตและยอมรับความเสียหายได้ สามารถแจ้งยืนยันการผลิตได้ 
- ก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ/ผลิต โปรดสั่งเกตุและศึกษาข้อมูล สีของกระดาษ/สีพิมพ์ในหน้าจอภาพ จะแตกต่างกับวัสดุจริง/สีพิมพ์จริง เนื่องจากจอภาพที่แตกต่างกัน และแตกต่างกับกระบวนการพิมพ์จริง หรือปัจจัยอื่น ๆ
การส่ง file กลับเพื่อผลิต
- วางกราฟฟิกลงบน template ที่ทาง LocoPack ส่งให้เท่านั้น / ไม่มีการย่อขยายขนาด
- เป็นFile .ai (illustrator) 
- Create outline ฟอร์น
- ฝั่งภาพทั้งหมดลงในไฟล์งาน

โปรดตรวจสอบระบบการผลิต/ สีกระดาษ / จำนวนสีพิมพ์ / สีพิมพ์ของโรงงานที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อก่อนทำการออกแบบ
การผลิตกล่องฟูก
•มีความเคลื่อนในการผลิตได้ +/-3 มม สำหรับ ระบบ Digital Print, +/-5มม สำหรับระบบ Flexo, และอาจพบผิวกระดาษด้านในแตกจากการผลิตได้
•การพิมพ์บนกระดาษลูกฟูกอาจเกิดการพิมพ์สีไม่สม่ำเสมอได้เนื่องจากระดาษมีความหนาเป็นลอน
•สีพิมพ์จะไม่เหมือนสีหน้าจอมือถือ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์, สีพิมพ์ลงบนกระดาษสีน้ำตาลจะหม่น ตุ่น ไม่เหมือนการพิมพ์บนกระดาษสีขาว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/S-PJ-h5U1W0