วิธีการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด ตอนที่1: Zero waste packagin

แพกเกจจิ้งออกแบบ
20 October 2023
แบ่งปันข้อความนี้
facebook
copylink
วิธีการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด ตอนที่1:   Zero waste packagin

ปัจจุบัน เราพบว่า ปัญหาบรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมีเพิ่มมากขึ้น และก่อให้เกิดการสร้างขยะที่มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกและวัสดุอื่นที่ไม่สามารถย่อยสลายได้  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่นการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลาสติกและการขัดขวางกระบวนการรีไซเคิลของวัสดุบรรจุภัณฑ์

 

ผู้ประกอบการอย่างพวกเราสามารถร่วมมือกันในการแก้ปัญหานี้ได้ โดยนำหลักการออกแบบและเลือกบรรจุภัณฑ์ พร้อมมองหา นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เพื่อส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยให้ที่สุดมาใช้  เพื่อลดการใช้วัตถุดิบใหม่ ลดปริมาณขยะ และ ช่วยกันลดผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากที่สุด เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโลกในระยะยาวได้

 

หลักการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (Zero waste packaging hierarchy”) มี 3 หลักการ

โดยวันนี้จะขอเล่าหลักการเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมก่อนที่จะลงลึกไปในรายละเอียด และเห็นตัวอย่างจริงในบทความต่อไป

 

ก่อนอื่นเราควรมาทำความรู้จักคำว่าZero waste packaging hierarchy” กันก่อน 

Zero waste packaging hierarchy คือการจัดลำดับวิธีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และลดการสร้างขยะในกระบวนการผลิตและการใช้งานสินค้าให้มากที่สุด โดยเน้นและให้ความสำคัญกับหลัก


1.     การออกแบบที่ยั่งยืน (Sustainable Design): ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดตั้งแต่การผลิตจนถึงการทำลาย รวมไปถึง

2.     หลักการการใช้วัตถุดิบที่สะท้อนคุณค่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Material Choices)โดยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

 

Zero waste packaging hierarchy ประกอบด้วย 3 หลักการ

โดยมีลำดับการใช้บรรจุภัณฑ์ดังนี้


1.หลักการกำจัด และ การลดการใช้บรรจุภัณฑ์ (Eliminate /Reduce)

2.หลักการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Refill)

3.หลักรีไซเคิล (Recycle)

รูป1:Zero waste packaging hierarchy ( ref : A zero waste hierarchy for Europe - Zero Waste Europe)


 1.  หลักการกำจัดและการลดการบรรจุภัณฑ์ (Eliminate /Reduce)

1.1 หลักการการกำจัดการใช้บรรจุภัณฑ์ (Elimination): การหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นตัวเลือกในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบสูงสุด โดยใช้วิธีการผลิตหรือสินค้าที่ไม่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์หรือสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด และยังสามารถช่วยลดภาระต้นทุนในการผลิตของผู้ประกอบการด้วย ตัวอย่างสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้หลักการกำจัด (Elimination) ที่น่าสนใจดั้งนี้ มีการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ เพื่อกำจัดการใช้พลาสติกในการห่อผักและผลไม้ เปลี่ยนมาใช้ใบตองแทนในร้าน ริมปิงซุปเปอร์มารเกต

Ref : ไอเดียแจ่ม ณ ห้างริมปิง จ.เชียงใหม่ ใช้ใบตองห่อผักแทนพลาสติก (home.co.th)