Zero waste packaging วิธีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตอนที่ 2

แพกเกจจิ้งออกแบบ
29 February 2024
แบ่งปันข้อความนี้
facebook
copylink
Zero waste packaging วิธีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  ตอนที่ 2


Zero waste packaging วิธีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

ตอนที่ 2 หลักการของการกำจัด และ การลดการใช้บรรจุภัณฑ์(Eliminate /Reduce) 


หลักการแรก และ เป็นหลักการที่สำคัญ ใน Zero waste packaging hierarchy คือ หลักการของการกำจัด และ การลดการใช้บรรจุภัณฑ์(Eliminate /Reduce)  โดยหลักการนี้ ต้องคำนึงถึงการออกแบบที่ยั่งยืน (Sustainable Design): ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดตั้งแต่การผลิตจนถึงการทำลาย รวมไปถึงหลักการการใช้วัตถุดิบที่สะท้อนคุณค่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Material Choices)โดยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยแบ่งเป็น  2 หลักการย่อย ดังต่อไปนี้


1.1 หลักการการกำจัดการใช้บรรจุภัณฑ์ (Elimination): การหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม การหลีกเลี่ยงการสร้างขยะและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นอย่างมากที่สุดในกระบวนการผลิตและการใช้งานสินค้า 


เป็นตัวเลือกในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบสูงสุด โดยใช้วิธีการผลิตหรือสินค้าที่ไม่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์หรือสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด โดยมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด และยังสามารถช่วยลดภาระต้นทุนในการผลิตของผู้ประกอบการด้วย 


ตัวอย่างสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้หลักการกำจัด (Elimination) ที่น่าสนใจดั้งนี้

1.1.1   Ooho Water Capsules: Ooho คือบรรจุภัณฑ์น้ำที่มีลักษณะเป็นแคปซูลละลายในปากเมื่อคุณรับประทาน คุณสามารถดื่มน้ำและทานบรรจุภัณฑ์ได้พร้อมกัน นี่เป็นวิธีการลดการใช้ขวดพลาสติกในสินค้าน้ำดื่ม.
1.1.1 Sauce Sachets: บรรจุภัณฑ์ซอสที่ทำจาก Notpla วัสดุที่มีความยืดหยุ่นและย่อยสลายที่มาจากวัสดุธรรมชาติ สามารถใช้เพื่อเก็บและใช้ซอสได้โดยไม่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก หลังจากใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ.


นี่คือ2ตัวอย่างของสินค้าที่พัฒนาโดย Notpla: Notpla เป็นบริษัทที่พัฒนาวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและย่อยสลายที่มาจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นแทนพลาสติกและบรรจุภัณฑ์เดิม

Ref : Notpla Ooho - Notpla:


1.1.2 การกำจัดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยาสีฟัน (CHEWW) แบบเม็ดของคนไทย ที่ได้ออกแบบมาเพื่อแทนยาสีฟันแบบครีม ที่ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์หลอดและฝาพลาสติก  เป็นการหลีกเลี่ยงการสร้างขยะพลาสติก

โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อย่างขวดแก้วและฝาอลูมิเนียม แทนการใช้จากบรรจุภัณฑ์หลอดและฝาพลาสติก บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse)  ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากที่สุด  


Ref Cheww.co Toothpaste tablets that want to reduce waste of 10,000 toothpaste tubes in the first year – A Day
1.1.3  มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อกำจัดการใช้พลาสติก ในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแชมพูบาร์ ของ Package Free ,HiBAR และ LUSH

แชมพูบาร์ เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ยอดเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อแทนผลิตภัณฑ์แชมพูน้ำที่ใช้พลังงานและน้ำรวมทั้งต้องใช้การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ทั้งขวดและฝาพลาสติก (ดูตัวอย่าง ตามรูป แนบ)

โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  โดยตอนซื้อที่ร้านค้าสามารถบรรจุลงในกล่องกระดาษหรือถุงกระดาษ100%recycle แทนการใช้ขวดพลาสติก ช่วยกันลดผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากที่สุด เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโลกในระยะยาวได้ แชมพูบาร์ ที่ออกแบบมาของLUSH,HiBAR และPackage Free ไม่มีสารกันเสียเทียมสังเคราะห์ใด ๆ และนอกจากนี้ยังเป็นเพื่อนเดินทางที่ดีอีกด้วย ไม่จำเป็นต้องถ่ายโอนแชมพูไปใส่ขวดเล็ก ๆ และไม่มีความยุ่งยากที่สนามบินด้วยสามารถ บรรจุลงในตลับaluminuimsหรือกล่องกล่องกระดาษหรือถุงกระดาษ นำกลับมาใช้ใหม่ ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการไทยที่มีการออกการออกแบบที่ยั่งยืน (Sustainable Design)โดย ออกแบบใหม่ทั้งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด