หน้าแรก บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด หลอดเซรั่ม LIDPE+LDPE รูปตัววี สีขาวทึบ 10ml ฝา Nozzle

หลอดเซรั่ม LIDPE+LDPE รูปตัววี สีขาวทึบ 10ml ฝา Nozzle

รหัสสินค้า: LCCM02100152
ราคาต่ำสุด: ฿ 3.43
18 x 28 x 82 mm 4000 in stock
ราคา
ต่ำกว่า 999
4.26 บาท/ชิ้น
1,000 - 2,999
3.99 บาท/ชิ้น
3,000 - 4,999
3.71 บาท/ชิ้น
มากกว่า 5,000
3.43 บาท/ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง
ประมาณ 3 วัน
ปริมาตร
สี
รหัสไปรษณีย์ที่จัดส่ง
จำนวนที่ต้องการ

ราคาต่อชิ้น
4.26 บาท
ค่าจัดส่ง
0.00 บาท
ราคารวม
0.00 บาท