หน้าแรก บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด ขวด PETG ทรงกระบอก สีใส 150ml ฝากดสเปรย์

ขวด PETG ทรงกระบอก สีใส 150ml ฝากดสเปรย์

รหัสสินค้า: LCCM00300013
ราคาต่ำสุด: ฿ 20.87
49.5 x 49.5 x 141.5 mm 3000 in stock
ราคา
ต่ำกว่า 999
24.42 บาท/ชิ้น
1,000 - 2,999
23.23 บาท/ชิ้น
3,000 - 4,999
22.06 บาท/ชิ้น
มากกว่า 5,000
20.87 บาท/ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง
ประมาณ 3 วัน
ปริมาตร
สี
รหัสไปรษณีย์ที่จัดส่ง
จำนวนที่ต้องการ

ราคาต่อชิ้น
24.42 บาท
ค่าจัดส่ง
0.00 บาท
ราคารวม
0.00 บาท