กล่อง Ging & Tee

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กล่อง Ging & Tee เป็น กล่องลูกฟูก ฝาสไลต์ ผลิตกล่องจากวัสดุกระดาษลูกฟูกสีขาว 3 ชั้น
การพิมพ์ - ถาด ไม่พิมพ์สี / - ฝา พิมพ์หน้า 4 สี CMYK รอบกล่อง