หน้าแรก กล่องของขวัญ กล่องลูกฟูกฝาสไลต์ NSM | กล่องลูกฟูกฝาสไลต์

กล่องลูกฟูกฝาสไลต์ NSM | กล่องลูกฟูกฝาสไลต์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กล่องลูกฟูก ฝาสไลต์ (Digital) ผลิตจากวัสดุกระดาษลูกฟูกสีขาว 3 ชั้น การพิมพ์ ถาดพิมพ์ 4 สี รอบกล่อง ฝาพิมพ์ 4 สี รอบกล่อง ไม่เคลือบ

Factory:
paper: KS170/CA185/KS170