กล่อง Flowerstable

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กล่อง Flowerstable เป็นกล่องแบบเปิดฝาบน วัสดุผลิตจากกระดาษอาร์ต 350 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบพลาสติกด้าน (ผิวกันน้ำ)