หน้าแรก แกดเจ๊ด กล่องกระดาษแข็ง KENKO | กล่องฝาเปิดบน

กล่องกระดาษแข็ง KENKO | กล่องฝาเปิดบน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กล่อง KENKO เป็น กล่องกระดาษแข็ง แบบฝาเปิดบน วัสดุกระดาษอาร์ต 350 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบพลาสติกด้าน (ผิวกันน้ำ)