กล่องชาElite

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ชาElite แบรนด์อาหารเสริม ประกอบด้วย กล่องกระดาษแข็งฝาเปิดบน วัสดุกระดาษกล่องแป้งหน้าขาวหลังขาว350 แกรม การพิมพ์ 4 สีเคลือบมัน