บรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้า อาหาร

รับออกแบบและผลิตกล่อง บรรจุภัณฑ์โดยโรงงาน Packaging

กล่องลูกฟูก หูช้าง เพื่อความสวยงาม HFC
กล่องลูกฟูก หูช้าง เพื่อความสวยงาม HFC
กล่องพัสดุ 1St Grains
กล่องพัสดุ 1St Grains
กล่องกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไอติม
กล่องกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไอติม
กล่องลูกฟูกใส่อาหาร Pizza
กล่องลูกฟูกใส่อาหาร Pizza
กล่องลูกฟูกฝาเสียบเดียว เสงี่ยมโอชา
กล่องลูกฟูกฝาเสียบเดียว เสงี่ยมโอชา
กล่องลูกฟูกฝาเสียบเดียว ถ่าน
กล่องลูกฟูกฝาเสียบเดียว ถ่าน
กล่องลูกฟูก แบบฝาเสียบเดี่ยว La Plante
กล่องลูกฟูก แบบฝาเสียบเดี่ยว La Plante
กล่องพัสดุ AMITA
กล่องพัสดุ AMITA
กล่องลังฝาชน ปลาสลิต
กล่องลังฝาชน ปลาสลิต
กล่องลูกฟูกหูหิ้วไม่มีขอบ Tim&Keane
กล่องลูกฟูกหูหิ้วไม่มีขอบ Tim&Keane
กล่องลูกฟูก หูหิ้วไม่มีขอบ DAIETTO
กล่องลูกฟูก หูหิ้วไม่มีขอบ DAIETTO
กล่องลูกฟูก หูช้าง ผนังด้านบนสองชั้น เพื่อความสวยงาม SongKhla
กล่องลูกฟูก หูช้าง ผนังด้านบนสองชั้น เพื่อความสวยงาม SongKhla
กล่องกระดาษแข็ง ฝาสไลด์ Harumi
กล่องกระดาษแข็ง ฝาสไลด์ Harumi
กล่องลูกฟูก หูหิ้วมีขอบ Kamon
กล่องลูกฟูก หูหิ้วมีขอบ Kamon
กล่องใส่ขนม Pink Snack Box
กล่องใส่ขนม Pink Snack Box
กล่องกระดาษแข็ง กล่องแยม
กล่องกระดาษแข็ง กล่องแยม