ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ กล่องสวยๆ

รับออกแบบและผลิตกล่อง บรรจุภัณฑ์โดยโรงงาน Packaging

กล่องผลไม้อบแห้ง DHEVEE
กล่องผลไม้อบแห้ง DHEVEE
กล่องแยมผลไม้ JAM
กล่องแยมผลไม้ JAM
กล่องกล้วยอบแห้ง Crispy Banana
กล่องกล้วยอบแห้ง Crispy Banana
กล่องผลไม้แห้ง Chaba
กล่องผลไม้แห้ง Chaba
กล่องพัสดุ 1St Grains
กล่องพัสดุ 1St Grains
กล่องพัสดุ AMITA
กล่องพัสดุ AMITA