ส่อง 3 เทรนด์บรรจุภัณฑ์ที่เตะตา ต้องใจคนยุคใหม่

ธุรกิจแพกเกจจิ้ง
25 April 2021
แบ่งปันข้อความนี้
facebook
copylink
ส่อง 3 เทรนด์บรรจุภัณฑ์ที่เตะตา ต้องใจคนยุคใหม่

เทรนด์นี้ดีต่อใจ เทรนด์ไหนทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ และกว่าจะดีไซน์ออกมาเป็นแพคเกจจิ้งที่เก๋กรุบสักอันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะหาทำกันได้ง่าย ๆ ยิ่งในยุคนี้ที่แพคเกจจิ้งต้องออกแบบสวย ควบคู่ไปกับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับทุกเพศทุกวัย สะดวกสบายแก่การเคลื่อนย้ายแล้ว ยังต้องรักษาไว้ซึ่งคุณภาพให้มีความสดใหม่ สวยงาม ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ ที่สำคัญจะต้องใส่ใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย


วันนี้ LocoPack นำเทรนด์บรรจุภัณฑ์มาไกด์เป็นแนวทางให้กับเหล่า SME ที่กำลังมีแพลนจะสั่งผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นของแบรนด์ตัวเอง และถ้าหากคุณเลือก 1 ในเทรนด์นี้มาออกแบบ สั่งผลิต รับรองตรงใจกับผู้บริโภค 

1. บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ (Active Packaging) 


เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีการใส่วัสดุที่จะสามารถลดจำนวนหรือต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย หรือใส่สารดูดความชื้นหรือดูดก๊าซชนิดต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ผลไม้หรืออาหารเน่าเสียได้เร็วขึ้น ซึ่งถ้าหากว่ามีตัวช่วยเหล่านี้อยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ ก็จะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าอาหารปลอดภัยมีอายุการเก็บที่นานโดยที่ไม่มีเชื้อแบคทีเรียมาทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย หรือ คุณภาพของอาหารไม่ด้อยลงไปจากเดิม


2. บรรจุภัณฑ์สมาร์ท ( Smart Packaging)


เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่มีความสามารถในการควบคุมสมบัติของวัสดุนั้น ๆ ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสภาพไปเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือจากการใช้งาน เช่น self-healing polymer materials เป็นวัสดุที่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมหลังจากที่ถูกทำให้เสียรูปไป โดยจะมีสารที่จะเป็นตัวช่วยรักษา (healing agent) ที่จะทำให้วัสดุสามารถกลับคือสู่สภาพเดิมได้ ก็จะทำให้บรรจุภัณฑ์นั้นสามารถทำหน้าที่ในการปกป้องสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายหรือปนเปื้อนจากเชื้อโรคภายนอกได้ นอกไปจากนั้นยังมี self-cleaning polymer materials เป็นวัสดุสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ โดยการทำให้ผิวหน้าของวัสดุนั้นไม่รับน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ไม่ให้ติดอยู่ที่ผิวหน้าของวัสดุนั้น ๆ


3. บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly Packaging)