หน้าแรก อาหาร กล่องลูกฟูกฝาเสียบเดียว เสงี่ยมโอชา

กล่องลูกฟูกฝาเสียบเดียว เสงี่ยมโอชา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เสงี่ยมโอชา แบรนด์อาหาร เป็น กล่องลูกฟูกฝาเสียบเดียว ผลิตกล่องจากวัสดุกระดาษลูกฟูกสีขาว 3 ชั้น แบบบาง การพิมพ์ 4 สีไม่เคลือบ