หน้าแรก อาหาร กล่องลูกฟูก แบบฝาเสียบเดี่ยว La Plante

กล่องลูกฟูก แบบฝาเสียบเดี่ยว La Plante

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

La Plante แบรนด์อาหาร เป็น กล่องลูกฟูก แบบฝาเสียบเดี่ยว ผลิตกล่องจากวัสดุกระดาษสีน้ำตาล 3 ชั้น การพิมพ์ 4 สีไม่เคลือบ