หน้าแรก อาหาร กล่องฝาสไลด์ Harumi

กล่องฝาสไลด์ Harumi

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Harumi แบรนด์อาหาร เป็น กล่องกระดาษลูกฟูก ฝาสไลด์ ผลิตกล่องจากวัสดุกระดาษลูกฟูกสีขาว 3 ชั้น การพิมพ์ 4 สีไม่เคลือบ