หน้าแรก อาหาร กล่องกระดาษแข็ง ฝาสไลด์ Harumi

กล่องกระดาษแข็ง ฝาสไลด์ Harumi

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Harumi แบรนด์อาหาร เป็น กล่องกระดาษแข็ง ฝาสไลด์ ผลิตกล่องจากวัสดุกระดาษลูกฟูกสีขาว 3 ชั้น การพิมพ์ 4 สีไม่เคลือบ