หน้าแรก อาหาร กล่องลูกฟูก ฝาเสียบเดี่ยว Butter & Fingers

กล่องลูกฟูก ฝาเสียบเดี่ยว Butter & Fingers

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Butter & Fingers แบรนด์อาหาร เป็น กล่องลูกฟูกฝาเสียบเดียว ผลิตกล่องจากวัสดุกระดาษลูกฟูกสีขาว 3 ชั้น แบบบาง การพิมพ์ 4 สีรอบกล่อง