หน้าแรก อาหาร กล่องขนม Snax Farm Crispy Rool

กล่องขนม Snax Farm Crispy Rool

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กล่องขนม Snax Farm Crispy Rool เป็นกล่องลูกฟูกหูช้าง เพื่อความสวยงาม วัสดุกระดาษลังผิวหน้าสีขาว/ผิวในสีน้ำตาล 3 ชั้น ลอน E พิมพ์หน้า 4 สี CMYK รอบกล่อง